PRISER

Normalpris 10 000 SEK per vecka

Vid bokning av flera veckor under en 12 månadersperiod ges följande rabatter:
1-2 veckor: 0 procent rabatt inom intervallet
2-4 veckor: 10 procent rabatt inom intervallet
4-6 veckor: 20 procent rabatt inom intervallet
6 veckor och därutöver: 30 procent rabatt inom intervallet

Västindien 2023: 15 000 SEK (7 dagar) 20 000 SEK (12 dagar)

Guadeloupe – Azorerna 2023: 40 000 SEK

ARC 2023: 70 000 SEK

I priserna ingår en plats ombord som deltagande besättning. Löpande kostnader för mat, hamnavgifter, drivmedel etc. delas mellan samtliga ombord.