Guadeloupe – Azorerna

DAG 1 – MÅNDAGEN DEN 24 APRIL 2023

Vi har legat i hamn i en vecka i Marina Bas Du Fort för förberedelser inför vår avresa. Besättning har anlänt från torsdagen och vi har hunnit bekanta oss med varandra. De tre sista dagarna används för bunkring av all mat och vatten som vi ska ha med ombord. Kl. 15.45 lokal tid lämnar vi Guadeloupe och styr ut genom inloppet till hamnen. Utanför Il Gosier sätter vi fullt ställ, storsegel på 145 kvm (stor) och fock # 2 på 100 kvm (Jib # 2), och seglar i en mycket lätt vind på cirka 5-10 knop öster ut mot Guadeloupes sydöstra udde, Pointe Des Cháteaux. Vi slår över till styrbords halsar och styr i sundet mellan udden och ön Le Desirade. Frampå småtimmarna dör vinden ut och det blir motorgång med hissad stor.

Hela besättningen på bommen.

DAG 2 – TISDAGEN DEN 25 APRIL 2023

Vinden kommer tillbaka på morgonen och vi sätter Jib # 2. Det är lite svårt att styra i den lätta vinden som ligger mellan 3-7 knop. Med lite öppnare vindvinkel (AWA, Apparent Wind Angle, Skenbar vindvinkel) på cirka 50 grader når vi tidvis farter upp mot 6 knop. Det ligger ett starkt lågtryck väst om Azorerna och detta har tryckt undan det Azoriska högtrycket som synes letat sig ner till farvatten utanför Västindien. Normalt blåser här vid denna årstid en ostlig stadig vind på mellan 10-20 knop, men denna har ersatts av ett mycket starkt högtryck med lite vind.

Ove som är valforskare är med ombord och under dagen prövar han sin valforskar- utrustning, hydrofon, inspelningmaterial m.m. Med hydrofonen kan ljud från valar och andra undervattenvarelser tas upp. Direkt när utrustningen sjösatts hör vi Knölval. Alla ombord spejar runt båten för att se om vi kan se några valar. Några valar siktar vi dock inte under dagen, men det var riktigt häftigt att höra valen genom Oves utrustning. På eftermiddagen vrider vinden något mer på ost och vi får en öppnare vinkel som medger att vi kan sätta Code # 1. Efter förberedelser hissar vi det 195 kvm stora förseglet och glider över Atlanten fram till skymningen när vi byter till Jib # 2 för natten.

Ove och Sonja förbereder Hydrofonen.

DAG 3 – ONSDAGEN DEN 26 APRIL 2023

På natten tilltar vinden något och vi har riktigt fin segling i farter upp mot nio knop. Det är härligare med lite stadigare vind. Vi får besök av tre stormsvalor som vilar sig ombord under natten, en i aktern, en på Sprayhooden och en på fördäck. När det ljusnar ger de sig av på sin kurs vidare söder över.

På förmiddagen får vi syn på två Knölvalar en bit från båten. Enligt Ove och Sonja är det troligtvis en ko som lär sin kalv att jaga. De hoppar och visar sina stjärtfenor – riktigt mäktigt.

Vinden håller sig kring nord-ost på cirka 5-10 knop hela dagen. Vi seglar för stor och Jib # 2. Det är fortfarande väldigt varmt och platserna med skugga på båten är åtråvärda. I den stabila lätta vinden passar vi på att dra om akterlikssträckaren till storseglet som varit feldraget. Oskar gör en god insats uppe på första spridaren.

Med hjälp av SSB tar vi ner nya gribfiler (filer med väderdata). Det starka lågtrycket sydväst om Azorerna ligger kvar. Det är lite svårnavigerat rent vädermässigt med lite mindre kringliggande högtryck. Om vi håller en nordlig kurs mellan 0-30 grader lär vi hamna bra för att komma igenom små högtryck med lite vind. När vi väl kommer upp till lågtrycket blir det enklare att planera seglingen.

Oskar meckar vid första spridaren.

DAG 4 – TORSDAGEN DEN 27 APRIL 2023

Det är en lugn natt för full stor och Jib # 2. Under morgontimmarna vrider vinden mer på ost och när det ljusnar vid sextiden byter vi från Jib # 2 till Code # 1. Vi har en fin segling i farter mellan 6-8 knop. Vi lägger i hydrofonen som vi kan lyssna efter ljud från valar m.m. och vi hör ett knäppande ljud från en Kaskelott. Kaskelotterna sjunger inte utan knäpper med tänderna.

Vi tar ner nya grib-filer och enligt dessa är det läge att gira öster ut för att inte gå rakt in i ett högtryck. Från att tidigare gått i princip rakt nordlig kurs ändrar vi nu kurs rakt mot Azorerna. Vinden avtar under eftermiddagen. Vi har två besvärliga högtryck att passera innan vi når stabilare vindar. Det blir motorgång resten av dagen. Eftersom det är hög dyning kan vi inte ha seglen hissade eftersom det slår för mycket i dem. Med nedtagna segel blir det till och från rätt kraftiga rullningar i båten.

Fin segling med full stor och Code # 1 på 195 kvm.

DAG 5 – FREDAGEN DEN 28 APRIL 2023

Vinden kommer tillbaka under natten. Vid tretiden sätter vi Jib # 2 och stänger av motorn. När det ljusnar hissar vi full stor och har en fin gång rakt mot mål mellan 7-9 knop. Hydrofonen åker i vattnet och det kan direkt konstateras att det är Knölvalar i havet nära oss. Vinden minskar successivt under dagen och så också vår fart. Det är lite svårstyrt i den lätta vinden. Med lite brantare vindvinkel bygger vi dock egen vind och i 7 knops vind (TWS, True Wind Speed, Sann Vind) gör vi ibland farter upp till 7 knop. Vi vill dock inte ligga för mycket mot ost, varför det blir en avvägning mellan fart och kurs mot mål. Vi har högtryck som vi måste igenom för om oss och vinden minskar ytterligare. Det blir motorgång framåt kvällen. När vindvinkeln medger stöttar vi med Jib # 2 för att minska rullningen i dyningen.

Sonja lyssnar på valar.

DAG 6 – LÖRDAGEN DEN 29 APRIL 2023

Det är lugnt hela natten med motorgång. Det har blivit något svalare men det är fortfarande ljummet i luften. På morgonen tar vi ner nya grib-filer (filer med väderdata).  Dessa visar att högtrycket för om oss har förstärkts något och det är nu fördelaktigare att gå en mer nordlig kurs. Vi girar babord och får vinkel för att stötta med segel. Vi sätter full stor och Jib # 2. Efter att vi satt segel passerar vi strax nor om en squall (lokalt lågtryck med regn och vind) vilket ger oss vindar upp till 15 knop. Vi har en fin segling norr över runt högtrycket. På eftermiddagen tar vi ner nya grib-filer som visar att läget stabiliserar sig något tillbaka till det normala med ett högtryck syd om Azorerna. Vår plan är därför nu att segla vidare ”den normala rutten” mot Azorerna. Detta innebär att vi kommer att söka oss upp mot latitud nord 30 grader innan vi girar styrbord mot ögruppen.

Jib # 2 Light.

DAG 7 – SÖNDAGEN DEN 30 APRIL 2023

Natten flyter på med vindar mellan 5-15 knop. Vi seglar med full stor och Jib # 2 vidare norr ut. Under dagen håller den svaga vinden i sig och vi håller en en AWA (Apparent Wind Angle, skenbar vindvinkel) mellan 40-60 grader för att göra så god fart som möjligt. I den lätta vinden gör vi tidvis samma fart som den sanna vinden, TWS (True Wind Speed). Vi lägger i hydrofonen för att lyssna efter valar, men det är helt tyst. Enligt Ove kan det finnas val i dessa farvatten men troligtvis är de då på väg till en annan destination.

Solnedgång över Atlanten.

DAG 8 – MÅNDAGEN DEN 1 MAJ 2023

Natten flyter på med full stor och Jib # 2 i farter mellan 5-9 knop. Vi har nu kommit upp nord till latitud 27 grader 44 minuter och vi håller en kurs runt 40 grader. Det har blivit betydligt kallare (behagligare) med svala nattemperaturer. Vi gör bra fart norr ut under dagen i den lätta vinden. På eftermiddagen passerar vi centrum av högtrycket ost om oss och vinden vrider till mer akter ifrån. Vi hissar gennaker så vi kan ligga lite lägre i den lätta vinden och komma mer nordligt. Det är relativt svårt att styra i den lätta vinden eftersom vi lätt seglar ikapp vinden. Med god koncentration hos rorsman flyter det på väl. Det gäller att ligga så lågt som möjligt utan att vinden i gennakern dör ut så att seglet slackar och samtidigt göra så god fart som möjligt. En inte helt enkel uppgift i lätt vind med en lättdriven båt som Celeste. Under eftermiddagen siktar vi också våra första Portugisiska Örlogsmän.  Denna manet är mycket giftig och seglar fram på vattenytan med sitt uppblåsta segel. När det blir skymning tar vi ner gennakern och sätter jib # 2.

Gennaker i lätta vindar.
Mattias styr säkert och koncentrerat.

DAG 9 – TISDAGEN DEN 2 MAJ 2023

Det är relativt svårstyrt under natten i den svaga vinden med låg vindvinkel. När ljuset kommer framåt femtiden blir det lättare. Vinden ökar på förmiddagen och det ser ut som om vårt ruttval och våra metereologiska data stämmer. Vi har en härlig segling för full stor och Jib # 2. Vindvinkeln är cirka 120 grader AWA (Apparent Wind Angle, Skenbar vindvinkel) och vi loggar mellan 7-10 knop. Det är nu också så behaglig temperatur att det går att vara i solen utan att bli stekhet. Vattentemperaturen har gått ner från 28,7 grader utanför Guadeloupe till 22,2 grader vid vår nuvarande position (N 29 grader 50 minuter och W 53 grader 01 minuter). Vår toppnotering blir 12,8 knop. När det mörknar blir det svårare att styra på grund av att det är svårt att läsa sjön (se vågorna etc. i förhållande till båten).

Äntligen lite mer vind.

DAG 10 – ONSDAGEN DEN 3 MAJ 2023

Segelföringen under natten är full stor och Jib # 2. Vi försöker att hålla upp nord så gott det går i den tidvis besvärliga dyningen blandad med vågor. Vi har nu kommit så mycket öster ut att vi hamnat i ny tidszon. Vi ställer fram DWT (Deck Watch Time) en timma under nattpasset 00-03, vilket medför att detta blir förkortat med en timma. Detta är oftast det mest jobbiga passat och vår planering är att kommande tidsändringar också ska ske under detta pass. Vi har fått lite val-ljud från vår hydrofon de senaste dygnen, men inte sett någon val. Kanske att Sonja såg sprutet från en Kaskelott igår. Nu närmar vi oss den Atlantiska ryggen med uppgrundningar, vilket också ökar chanserna för att höra och se val. För första gången på rutten får vi regn. Det har också kommit kraftigare nattdagg, vilket gör att det blivit betydligt fuktigare ombord. Den klarblå himlen har bytts ut mot moln och lufttrycket har gått ner 10 mbar. I gengäld har vi stabil fin vind mellan 15-25 knop. På eftermiddagen spricker det upp och vinden tilltar ytterligare. Vi planerar för att ta två rev i storen. När storen ska hissas under revningsmomentet upptäcker vi att en latta lossnat från sin vagn i masten. Vi tar ner storen helt och härefter följer reparation med utbyte av delar. När arbetet är klart hissas storen igen med två rev och vår gång blir åter stabil. Att segla med bara Jib # 2 ger inte tillräcklig stabilitet eftersom båten gungar i atlantdyningen och kraften i seglet är för litet för att bära mot. Med två segel satta ges dock den kraft som behövs för behaglig gång.

Vi närmar oss lågtrycken.

DAG 11 – TORSDAGEN DEN 4 MAJ 2023

Under natten har två rev i storen och Jib # 2. Det är tidvis för lite segelyta och på morgonen tar vi ut båda reven och seglar med full stor och Jib # 2. Det blir lite lättare att styra eftersom det är mer tryck i seglen och farten ökar med cirka 1 knop. Det blåser mellan 15-20 knop och vi loggar mellan 7-10 knop. Idag fyller Mia T 50 år vilket vi firar med ombordgjord bakelse, kaffe, present och Quiz. Trevliga frågor som Sonja kommit på som beskriver varje person ombord. Med hjälp av beskrivningen ska det gissas vem personen är. Mia R visar sig fenomenal och får 12 rätt av 12 möjliga.

På eftermiddagen tilltar vinden något och vi gör åter farter över 10 knop. Enligt prognos måste vi fortsätta att komma något norr ut på vår kurs för att inte segla in i högtryck med mindre vind. På plottern dyker ett AIS mål upp akter om oss. Det visar sig vara Oyster 88 S/Y Lush som också är på väg från Västindien till Azorerna. Hon är först 15 NM akter oss om och efter ett tag 12 NM akter om oss. Vi drar dock ifrån något och avståndet ökar. Hon bör med sin vattenlinjelängd på 27 meter segla ikapp Celeste i den förhållandevis starka vinden. Vi får se hur det blir med det under dagen.

Den första definflocken under vår rutt besöker oss denna dag. Enligt Ove och Sonja är det arten Atlantic Spotted Dolphin. Det är cirka tio indevider som simmar och hoppar i fören. Det är alltid lika roligt att få besök av dessa fina varelser.

Sonja spanar efter valar i fören. Vi hör dem i hydrofonen, men kan inte observera dem ovan ytan.

Ombordgjord bakelse på Mias 50-årsdag.
Sonja spanar efter val.

DAG 12 – FREDAGEN DEN 5 MAJ 2023

Under natten passerar S/Y Lush lovart om oss i söder. Vi kan se hennes röda lanterna. Det är fortfarande fin vind från sydväst mellan 15-20 knop och vi gör god fart direkt mot mål. Förhållandet består med högtryck söder om oss varför det är viktigt att vi hela tiden håller kurs nord om ost. Det har nu blivit betydligt kallare och temperaturen håller sig under 20 grader på natten. Vattentemperaturen är nu 18,7 grader, tio grader kallare än i Guadeloupe.

Vinden tilltar frampå dagen. Enligt våra grib-filer (filer med väderdata) ska det bli ännu blåsigare frampå dagen. Vi tar därför två rev i storen för att vara förberedda. Efter några timmar tilltar vinden ytterligare och den är tidvis över 30 knop. Det är härlig segling med surfar upp mot 16 knop. Under det gångna dygnet har vi snittat över tio knop och det är bara att hoppas att förutsättningarna håller i sig för fortsatt bra medelfart.

På kvällen kommer att lokalt vädersystem med kraftigt regn. Efter regnet blir det lite vind vridande mot nordväst och svaga vindar, 5-10 knop. Efter systemet passerat stabiliserar sig vädret igen med en sydvästlig vind mellan 20 och 25 knop.

Tilltagande vind.
Härlig segling.

DAG 13 – LÖRDAGEN DEN 6 MAJ 2023

Vinden håller i sig under natten och det är fin segling mellan 8-12 knop. Vi har fortfarande två rev i storen och Jib # 2. Seglen ombord på Celeste består av storsegel på 145 kvm, Jib # 2 på 100 kvm, Jib # 4 på 70 kvm, Jib # 5 på 50 kvm, Stormjib på 30 kvm, Trysail (Stormstorsegel) på 40 kvm, Code # 1 på 195 kvm, Gennaker på 320 kvm samt spinnaker på 350 kvm.

Under morgontimmarna tilltar vinden. Vi tar ner Jib # 2 och seglar en stund på bara storen med två rev i farter mellan 8-10 knop. Vinden toppar som mest 38 knop TWS (True Wind Speed) eftersom vi går med vinden ger detta en maxvind på cirka 30 knop AWS (Apperent Wind Speed, Skenbar vind, vind över däck). När vinden stabiliserat sig runt 30 knop TWS sätter vi Jib # 4. Det blir en fin segling runt 10 knop med toppfarter runt 15 knop. Vinden avtar något under eftermiddagen och det blir lite behagligare ombord. Vi har nu under 500 NM kvar till Azorerna. De två senaste dygnen har gått riktigt bra och vi har snittat över 10 knop, inte illa. Prognosen säger att kommer att ha fina vindar fram till måndag då vinden ska avta och enligt prognos blir det stiltje på tisdag.

Jib # 4.

DAG 14 – SÖNDAGEN DEN 7 MAJ 2023

Det är fin segling under natten. Vi tar ner en ny grib-fil som visar att det finns ett högtryck akter om oss som är upphinnande. Vinden avtar på förmiddagen och det är svårt att ligga mot Azorerna utan att det slår i seglen. Vi sätter gennakern för att se om den fyller i den svaga vinden och höga dyningen. Det visar sig att vi gör god fart och kan gå lägre. Det blir en härlig eftermiddag i solsken och gennaker. Till och från får vi besök av delfiner. Ännu ingen val i sikte, men Kaskelotter i hydrofonen. På kvällen mulnar det på och vid skymningen tar vi ner gennakern och hissar Jib # 4.

Gennaker.
Grib-fil med väderdata (siffror anger vind i knop).

DAG 15 – MÅNDAGEN DEN 8 MAJ 2023

Temperaturen har nu gått ner under 20 till 17,5 grader på natten. Det är mulet med lite regnskurar till och från. Vi gör bra fart mot mål med full stor och Jib # 4. Det blåser cirka 10-15 knop och vi loggar mellan 6-9 knop. Vinden avtar under morgonen och vi måste ligga på brantare kurs mot vinden för att fylla seglen så de inte slår i den höga dyningen. Till slut ligger vi allt för långt från vår kurslinje mot Horta på ön Faial. Vi tar därför ner seglen och kör för motor. Det är en lugn dag ombord i så gott som stiltje. Delfiner besöker oss med jämna mellanrum och hoppar i fören framför båten. När det mörknar är det svårt att styra utan någon som helst referens utöver instrumenten i den svarta natten.

Motorgång.

DAG 16 – TISDAGEN DEN 9 MAJ 2023

Vid tretiden på natten hör vi ett rasslande ljud från motorrummet. Vi öppnar upp och lyssnar närmare och kan konstatera att det är något som inte är som det ska. Vi stänger av motorn och börjar felsökningen. Först kontrollerar vi oljan så det inte finns några oönskade partiklar i den, därefter luftfiltret och turbon. Vi monterar av 12 Volts generatorn. Med denna urkopplad kan vi konstatera att rasselljudet upphör. Vår slutsats blir att det är fel i något av de två lagren i generatorn. Med hjälp av Johan Billström, en av besättningen på Celeste, får vi från Sverige kontakt med person i Ponta Delgada som kan titta vidare på generatorn när vi kommit dit. Vi ska ringa teknikern när vi lagt till så kommer han ner och tittar på problematiken – kanoners.

På morgonen kommer vinden tillbaka och det blåser mellan 5-10 knop TWS (True Wind Speed, Sann vind). Vi hissar full stor och Jib # 2. Vi har nu bytt från Jib # 2 Light till Jib # 2 Medium. Detta segel är i mycket gott skick och ger oss god båtfart i den lätta vinden. Jib # 2 Light har nu under närmare 15 000 – 25 000 NM blivit allt för sliten och gjort sitt. Vi beslutar därför att kassera det och använda segeltyget till reservdelar samt övriga detaljer på seglet, såsom Clam cleats segelringar etc., likaså.

Vi befinner oss i det Azoriska högtrycket och barometern visar 1028 mb. Det är grått, regnigt och ganska dålig sikt. Lufttemperaturen är dock behaglig och ligger runt 20 grader. Efter en tid in på dagen kommer det mer vind från syd. Vi gör god fart och beslutar oss att gå direkt till Ponta Delgada i den vind som kommer att levereras idag och fram till i morgon förmiddag enligt prognos. Vi anser det inte lämpligt att under rådande förhållanden med en generator med tveksamma lager motorera i stiltje 130 NM från Horta till Ponta Delgada. Dessutom är det bokade flyg till Sverige på söndag som inte får missas.

Det blir en fin segling för full stor och Jib # 2. Enligt prognos kan det bli en blåsig natt mellan kl. 22-04 och vi förbereder därför med två rev och Jib # 4 före mörkrets inbrott. Det tuffar på fint och vi loggar mellan 8-10 knop rakt mot mål.

Jib # 2 Medium.
Regn i lågtryck.

DAG 17 – ONSDAGEN DEN 10 MAJ 2023

Natten flyter på med fin segling för två rev i storen och Jib # 4. Vi loggar mellan 8-10 knop med 50 AWA och 15 TWS. Det är inte längre helt mulet varför stjärnorna hjälper till att hålla kursen i natten. Enligt våra grib-filer ska vinden avta markant från kl. 10 DWT (Deck Watch Time (för tillfället UTC-1)). Det är bara att hoppas att vinden håller i sig så länge som möjligt.

Vi har turen med oss och det är vind hela dagen. På förmiddagen ser vi konturerna av ön San Miguel vid horisonten. Det är härlig segling för full store och Jib # 4.

Kl. 19.00 lokal tid styr vi in i hamnen Ponta Delgada efter lite mer än två fantastiska veckor ombord.

Celeste förtöjd i Ponta Delgada Marina.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: