På land i Kungshamn

Under en tvåveckorsperiod har Celeste varit på land i Kungshamn. Den svarta folieringen har tagits bort. Skrovsidorna har polerats och vaxats. Vattenlinjen har målats om från mörkblå till ljusgrå. Botten har gjorts i ordning och målats. Däcket har slipats och målats. Överbyggnaden och aktern har polerats och vaxats. Anoder har bytts ut. Nya skrovgenomföringar harFortsätt läsa ”På land i Kungshamn”